Mohamed Salah là người nước nào? Tiểu sử tiền đạo Liverpool