Sáp và liêng cái nào to hơn? Học đánh Liêng trong 3 phút