Thế nào là Ngũ linh? Xì dách có ăn được Ngũ linh không?